วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

เมื่อใส่เพลงเรียบร้อยแล้วก็ตรวจดูความภาคภูมิใจอีกครั้ง และก็จัดการ pakage และไรด์ส่งอาจารย์โดยส่งแบบ Authorware และ ส่งแบบ pakageด้วย จากนั้นก็เขียนแผนการปฏิบัติงานการเรียนรู้การสร้างCAI ทีนี้ก็เสร็จภารกิจสุดท้ายแล้วเย้!! ดีจายจางเลย^_^
หลังจากที่ได้แก้ไขการประเมินคะแนนเสร็จแล้วก็ดูขั้นตอนการออกจากบทเรียนและดูความเรียบร้อยอีกครั้ง และจึงคิดว่ามันเงียบเกินไปก็น่าจะลองใส่บทเพลงน่าจะดูน่าสนใจมากกว่า และเพลงก็น่าจะเป็นเพลงสากลเพราะบทเรียนนั้นเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ จึงเพิ่มเพลงเข้าไปในบทเรียนนั้นซะเลยและก็ได้เลลือกเพลงบที่เพราะและเหมาะกัมควรเพราะนั้นไม่เร็วจะไม่ช้าเกินไป เพราะจะเพลินเพลินกับกับบทเรียนด้วย

เมื่อสามารถสร้างแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว15 ข้อ และก็ลองนำเสนอ ปรากฏว่าหน้าการแสดงการประเมินผลคะแนนยังไม่ได้แก้ไขและก็แก้ไขในตารางประเมินคะแนน15ข้อแต่ก็ล้นออกจากกรอบที่กำหนดให้ และดูไม่สวยงามจึงทำการลบคะแนนลง5ข้อเหลือ10ข้อ และแก้ไขการคำนวนคะแนนใหม่ละลองนำเสนอดูอีกครั้ง ก็สามารถทำได้

หลังจากที่ทสร้างเนื้อหาเสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง3หน่วย จากนั้นก็เริ่มสร้างแบบทดสอบหลังเรียน5ข้อ ซึ่งก็ได้พิมพ์เสร็จแล้วและก็แก้คำตอบที่ถูกต้องกับตัวเลือกและก็คิดว่าน่าจะลองเพิ่มแบบทดสอบเพิ่มอีก10ข้อเลยน่าจะทำได้ โดยการCopyทีละ5ข้อ จากนั้นก็แก้ไขโจทย์และแก้ไขคำตอบให้ตรงกัน ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ15ข้อ

หลังจากที่สร้างเนื้อหาหน่วยที่2เสร็จแล้ว ก็เริ่มสร้างเนื้อหาหน่วยที่3ต่อเลย ซึ่งก็สามารถได้ดี แต่ตอนท้ายเกิดปัญหา คือ เมื่อใส่ภาพแอนิเมชันแล้วเกิดซ้อนไปที่หน้าต่อไปเหมือนในกรณีที่เกิดมาแล้วแต่ก็สามารถแก้ไขได้ และก็สามารถสร้างแบบทดสอบของหน่วยที่3เสร็จสิ้นจ้า
จากที่ได้คำแนะนำจากเพื่อนแล้วก็มาแก้ไข ก็สสามารถทำได้ ซึ่งก็ไม่ยากเลย จากนั้นก็สร้างเนื้อหาของหน่วยที่2 ต่อไป เนื้อหาที่ยาวเกินไปก็ตัดเนื้อหาออกซึ่งจะทำให้ดูแล้วไม่น่าอ่านและอาจจะดูน่าเบื่อไปเลยก็ได้และก็สร้างแบบทดสอบ5ข้อเหมือนเดิม ซึ่งก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา

จากที่ได้ทำแบบทดสอบ5ข้อ และต้องการเปลี่ยนคำตอบ แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือแก้ไขยังไง เพราะเปลี่ยนจากตัวเลือกเดิมแล้วก็Copyข้อที่ถูกไปวางที่ตัวเลือกที่กำหนดไว้เมื่อลองกดเลือกก็ไม่ขึ้นว่า คำตอบนั้นถูกต้องก็เลยถามเพื่อนว่าทำอย่างไรเมือเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้น ซึ่งก็ได้คำแนะนำจากเพื่อนเป็นอย่างดีและก็ลลองไปแก้ไขใหม่ดูอีกครั้ง